Lijepe uspomene Idealni pokloni Uređeni interijeri Reklamiranje slikama Okviri za slike
Aktualno Gdje smo Kontakt Početna
Okvirom ćemo sliku u potpunosti prilagoditi onome što želite od te iste slike. Kad želite da svi zapaze novinski članak na zidu, privući ćemo ih okvirom.
Također, ako Vam je okvir potreban samo da biste dovršili sliku, istu ćemo Vam povoljno uokviriti i time ju dodatno uljepšati.
Mi slikama i okvirima ispunjavamo Vaše želje i potrebe!
Pogledajte nekoliko načina uokviravanja:
Kaširanje slika i fotografija
Slike koje su na tankom papiru lijepe se na tvrđe podloge da bi se izbjegli
Jednostavni okviri za slike
Jednostavni okviri bez paspartua koriste se za slike i fotografije koje imaju
ne oslikani rub, zamišljen tako da izgleda kao paspartu. Također, koriste se za
uokviravanje postera, diploma i slično.
Okviri za slike sa paspartuom
Kartonski paspartu koji je između slike i okvira vizualno djeluje tako da se 
ističu i slika i okvir. Osim toga, zbog paspartua slika je odvojena od stakla, čime
je izbjegnut mogući efekt razlivene slike.
Okviri za slike sa dva paspartua
Okviri sa dva kartonska paspartua posebno ističu sliku i djeluju puno bogatije.
Okviri za slike sa slip letvicom
Slip letvica umetnuta je između slike i paspartua. Kao i kod dva paspartua slika
je jako istaknuta. Za razliku od paspartua koji su jednobojni, slip letvice mogu
biti jednobojne, ali i
Okviri za slike na platnu sa drvenim paspartuom
Okviri sa drvenim paspartuima koriste se za uokviravanje slika na platnu.
Okviri za slike na platnu bez paspartua
Uokvirena slika na platnu, bez paspartua.
Izrada okvira za slike
Nakon što kod nas uokvirite sliku, Vi imate vječnu uspomenu, jer su svi okviri za slike napravljeni od pravog drveta. Fotografije i ostala djela na tankom papiru obavezno su “kaširana”, što znači da su zaljepljena na posebnu podlogu kako bi zauvijek ostali ravni.
Na vrh